Aiškinamasis edukologijos žodynas skiriamas besidomintiems ugdymo mokslu ir praktika, jų terminija, ugdymo istorija Lietuvoje ir užsienyje, žymiais pedagogais. Žodynas sudarytas abėcėlės tvarka. Lietuviški terminai pateikiami su anglų, vokiečių ir rusų kalbų atitikmenimis. Nurodoma rečiau vartojamų tarptautinių terminų ar jų dėmenų kilmė. Terminų sinonimai pateikiami dvejopai. Jei jie maždaug lygiaverčiai, pateikiami greta, pirmuoju rašomas teiktinesnis terminas. Antrasis sinonimas abėcėlinėje vietoje pateikiamaas su nuoroda į pirmąjį. Jei vienas sinonimas teiktinesnis už kitus, jis pateikiamas vienas, o kiti su nuoroda žr. į pagrindinį terminą. Su nuoroda žr. dar pateikiami terminai ir kiti pavadinimai, kurie aprašomi tame žodyno straipsnyje, į kurį pateikiama nuoroda. Po nuorodos Dar žr. pateikiami terminai, kurių straipsniuose pateikiamainformacija padeda geriau atskleiti aprašomos sąvokos esmę. Nuoroda Plg. žodyne siejami artimos, priešingos reikšmės ar susijusias sąvokas įvardijantys terminai. Vartosenai neteiktini terminai turi žymenį ntk. ir yra pateikiami su nuoroda į teiktiną terminą.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis