Endoskopinių trachėjos spindžio atstatymo (rekanalizavimo) ir jo stabiliza­vimo būdų pasiūlyta daug. Tačiau ne visi jie yra vienodai efektyvūs ir tinkami. Optimalios endoskopinio gydymo metodikos kūrimas yra svarbus Lietuvos krūtinės chirurgijos ir pulmonologijos uždavinys. Tam ir skirta mokomoji kny­ga „Endoskopinis randinės trachėjos striktūros gydymas“. Joje remiamasi lite­ratūros šaltiniuose pateikta medžiaga bei Vilniaus universiteto ligoninės San­tariškių klinikų Krūtinės chirurgijos centro 1994–2010 metų patirtimi gydant trachėjos striktūrą. Studentus, rezidentus, įvairių specialybių gydytojus siekiama supažindinti su trachėjos randinės striktūros etiopatogeneze ir ja sergančių ligonių endos­kopinio gydymo metodais, ypač trachėjos stentavimu. 
Prekinis ženklas: Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto leidykla