Monografijoje nagrinėjami įvairialypio estetikos ir prasmės santykio kontekstai. Išryškinami teorinio semantinio požiūrio į tikrovę pagrindai, pristatoma estetikos, kultūros reiškinių tyrimų metodologija, atskleidžiami analitinės estetikos trūkumai, pateikiamas estetiškumo, meno kūrinio interpretacijos aiškinimas. Tai vienas iš kol kas nedaugelio bandymų Lietuvos estetikoje atskleisti semantinių tyrimų galimybes, įtvirtinti juos kaip perspektyvią tyrimų kryptį.
Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras