Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti. Šioje knygoje yra 64 etikos pamokos, skirtos VII–IX klasėms. Tai puikus vadovėlis – istorijų knyga mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Pagrindinis vadovėlio veikėjas sprendžia ne tik gyvenimiškas, bet ir etines, filosofines, psichologines bei logines problemas, kurios aptariamos beletristinėse istorijose, trumpuose teoriniuose įvaduose bei vadovėlyje pateiktose užduotyse ir pratimuose. Vadovėlio neverta skaityti tiems, kurie tikisi rasti galutinius atsakymus (doro elgesio receptų ir taisyklių bei tuščių postringavimų apie moralę). Vadovėlio tikslas – kelti kuo daugiau klausimų, skatinti stebėti įprastus dalykus ir suvokti, kad tu esi žmogus – žmogus tarp kitų žmonių. Vadovėlis 2001 m. laimėjo I-ąją LR švietimo ir mokslo ministerijos premiją.
Prekinis ženklas: Kronta