Etikos mokomąjį komplektą V klasei sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga.  Vadovėlio dailininkas Nerijus Baublys.   
Prekinis ženklas: Šviesa