„Autorius yra puikus klasikinės etikos žinovas, įsitikinęs šios disciplinos ugdomąja, pedagogine paskirtimi. Tai žodyne ypač gerai išryškinta. Žodyne pateikti aiškūs, trumpi ir tikslūs sąvokų apibrėžimai, kruopščiai atrinkta svarbiausia ir reikalingiausia informacija, gerai apgalvota straipsnių struktūra, puikiai nušlifuoti sakiniai, preciziškos formuluotės, vertingi bibliografiniai priedai. Žodynas labai reikalingas specialistams ir plačiajai visuomenei“. (prof. dr. Česlovas Kalenda).
Prekinis ženklas: Naujoji Rosma