Baigiamasis integruoto gamtos mokslų kurso „Gamta ir žmogus“ vadovėlis. Mokomoji medžiaga pateikta atvartų sistema. Vadovėlis skirtas aktyviam mokymuisi: pateikiama nemažai praktinių darbų, keli projektiniai darbai. Kiekvieno skyriaus pabaigoje – savikontrolės užduotys.
Prekinis ženklas: Briedis