Pagal naują istorijos bendrąją programą (2008) parengtas vadovėlis EUROPOS PALIKIMAS skirtas VI klasės mokiniams ir yra 2007 metais išleisto istorijos vadovėlio penktokams PALIKIMAS tęsinys. Jis parengtas laikantis ŠOK serijos vadovėliams būdingos metodinės struktūros, komponavimo principo ir grafinio dizaino stiliaus. VI klasės vadovėlyje supažindinama su Europos žemyno istorija. Dviejose knygose išnagrinėta beveik 50 temų. Medžiaga pateikiama dviem principais – chronologiškai ir pagal temas. Europos raida atskleidžiama per kasdieninio gyvenimo kaitą.  Kiekviena tema nagrinėjama tuo pačiu principu, kaip ir visuose šios serijos vadovėliuose. Nauja tema pradedama nuo iškeltų mokymosi (pamokos) uždavinių, mokomoji medžiaga skatina aktyviai veiklai per pamoką. Įvairių lygių klausimai ir užduotys suteikia daugiau galimybių pasitikrinti, įsivertinti, įgytas žinias ir gebėjimus taikyti praktiškai.   Vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis (1-oji, 2-oji knyga), pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis), mokytojo knyga.   Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.   
Prekinis ženklas: Šviesa