Ši knyga suteikia studentams žinių apie paveldo esmę ir galimybes, jo ryšį su istorija ir kultūra, politinį, socialinį ir ekonominį jo panaudojimą šiuolaikinėje visuomenėje. Tai pirmoji šias temas aptarianti knyga, joje pateiktas naujoviškas požiūris, ji duoda galimybę studentui susipažinti su įvairiais paveldo aspektais.Knygoje „Europos paveldas. Planavimas ir valdymas“ aptariama kaip valdyti paveldą, pateikiama patarimų ir bibliografija, tačiau tai ne vien tik studijų vadovėlis, knyga svarbi ir ne Europoje gyvenantiems praktikams.Dažnai analizė ir aprašymai gali būti sudaromi remiantis atskirų šalių duomenimis, bet tada iškyla iki šiol neatsakytų klausimų:Kaip galima sudaryti bendrus apibrėžimus, temas, sprendimus ir strategijas, tinkamus visai Europai?Kaip paveldo planavimą ir valdymą padaryti aktualų ir šiuolaikišką?Kodėl paveldo vaidmuo atskirose visuomenėse ir jų ekonomikose yra svarbus žemyno ateičiai?Knygą rašyti paskatino tarptautinio konsorciumo „Europos paveldas. Planavimas ir valdymas“ idėjos ir veikla. Šis konsorciumas įkurtas 1996 metais, jis remia naują bendrą magistrantūros kursą, dėstomą Europoje septynių skirtingų šalių studentams. Į programą įtrauktų universtitetų paveldo specialistai prisidėjo prie būsimo pagrindinio kurso vadovėlio kūrimo, finansuojamo Europos Sąjungos SOCRATES programos.Gregory Ashworthas – Nyderlandų Groningeno universiteto Geografijos fakulteto profesorius.Peteris Howardas – Plimuto universitetas (Didžioji Britanija) Paveldo temos vadovas.
Prekinis ženklas: Versus aureus