Vadovėlis skirtas Europos Sąjungos bei jos ekonomikos ir politikos studijoms. Jame siekiama atskleisti tokios tematikos studijų ir mokslinių tyrimų vaidmenį, reikšmingumą ir prioritetus, parodyti Europos Sąjungos kaip tarptautinės tarpvalstybinės organizacijos veiklos įvairiapusiškumą ir sudėtingumą, valdymo ir susireguliavimo procesų ypatumus, atskleisti socialinės ekonominės raidos Europos Sąjungoje problemas bei jų sprendimo galimybes, žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo bei sklaidos perspektyvas, taip pat poreikius tobulinti viešąjį administravimą. Vadovėlis suteikia kompleksinių žinių apie Europos Sąjungą, jos plėtrą ir tolesnės raidos perspektyvas.Vadovėlis skirtas universitetinėms vadybinio, ekonominio, inžinerinio profilio, taip pat kitoms pagrindinių ir magistro studijų programoms.
Prekinis ženklas: Technika