Vadovėlyje apžvelgta Europos Sąjungos aplinkos politikos raida, jos poveikis Lietuvos aplinkos politikos raidai, tarptautinio bendradarbiavimo svarba sprendžiant pagrindines sveikos ir saugios aplinkos išsaugojimo problemas darnaus vystymosi strategijos kontekste. Išnagrinėtos konkrčios Europos Sąjungos aplinkos valdymo kryptys ir tendencijos: vandens apsaugos, atmosferos taršos, atliekų tvarkymo, biologinės įvairovės išsaugojimo, cheminių medžiagų, triukšmo, pramonės taršos kontrolės, branduolinės ir radiacinės saugos srityse, horizontalieji teisės aktai, visuomenės informavimo ir švietimo problemos. Vadovėlis skirtas viešojo administravimo spevialistams ir aukštųjų mokyklų studentams.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras