Aptariami regioninės ekonominės integracijos klausimai, jos priežastys ir padariniai, Europos Sąjungos vidaus rinkos raida bei bruožai ir Lietuvos integracijos į ES klausimai. Iš kitų leidinių apie ES ji išsiskiria lengvai suprantama forma, iliustruota konkrečiai su Lietuva ar ES susijusiais pavyzdžiais, skaitytojams po kiekvieno skyriaus pateikiami savikontrolės klausimai, knygos pabaigoje atsakymai ir jų paaiškinimai bei trumpas svarbiausių terminų žodynėlis.
Prekinis ženklas: Eugrimas