Skaitytojui pateikiamas jau ketvirtasis Europos žmogaus teisių teismo sprendimų, priimtų bylose prieš Lietuvos Respubliką, rinkinys lietuvių kalba. Jame išspausdinti Europos žmogaus teisių teismo sprendimai dėl pareiškimų priimtinumo ir galutiniai sprendimai, paskelbti nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2004 m. sausio 1 d. Pažymėtina, kad rinkinyje stengtasi publikuoti Teismo sprendimus dėl bylų priimtinumo ir galutinius sprendimus kartu, todėl kai kurie sprendimai dėl priimtinumo priimti bylose ne 2003 m., o anksčiau (pvz., sprendimas dėl priimtinumo byloje Jasiūnienė prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 41510/98; sprendimas dėl priimtinumo byloje Meilus prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 53161/99, bei kt.). Šiam rinkiniui būdinga ir tai, kad jame publikuojamos ir pirmosios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto, įsteigto pagal 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, priimtos išvados dėl pareiškimų, pateiktų prieš Lietuvą, kuriose nustatyti pirmieji Pakto nuostatų pažeidimai.
Prekinis ženklas: Registrų centras