Skaitytojų dėmesiui pateikiamas šeštasis Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – Teismo) sprendimų, priimtų bylose prieš Lietuvos Respubliką, rinkinys lietuvių kalba.Rinkinyje skelbiami 2005 metų antrame pusmetyje, taip pat 2006 ir 2007 metais priimti galutiniai Teismo sprendimai, kartu pateikiant ir gerokai anksčiau priimtus nutarimus dėl pareiškimų priimtinumo šiose bylose. Pateikiama ir nemažai tuo laikotarpiu priimtų kitokių Teismo nutarimų (1 sprendimas) – dėl išbraukimo iš bylų sąrašo (daugiausia dėl to, jog pareiškėjai nebepalaikė savo skundų), dėl taikaus susitarimo ir, kas ypač įsidėmėtina, Teismo nutarimų dėl priimtinumo (tiksliau, dėl nepriimtinumo), kurie buvo priimti nagrinėjant bylą išimtine „pagreitinta“ tvarka, t. y. iš karto sprendžiant ir dėl pareiškimo priimtinumo, ir dėl jo esmės.Rinkinyje – nemažai Teismo sprendimų, kuriuose Lietuva pripažinta pažeidusi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį dėl nepateisinamai ilgos proceso trukmės (Kuviko, Simonavičiaus, Jakumo, Gečo, Baškienės prieš Lietuvą bylose). Tikimės, kad šis leidinys bus įdomus ir naudingas visiems, kurie domisi žmogaus teisėmis, ir ypač tiems, kurių darbas ar tarnyba tiesiogiai susiję su Konvencijos įgyvendinimu Lietuvoje. 
Prekinis ženklas: Registrų centras