Diskusijos dėl eutanazijos paliko daug neaiškumų. Lig šiol ji vyko dėl savanoriškos eutanazijos, aplenkdama gana glaudžiai su ja susijusį reiškinį – kriptanaziją, arba tai, kad ligoniams kartais slapta, be jų sutikimo ir žinios, atimama gyvybė, taip pat visuomeninė darvinizmą, arba pasaulėžiūrą, anot kurios visuomenė privalo atsikratyti silpnų ir nenaudingų individų. Nutylėjusi šiuos du reiškinius, eutanazija buvo ištraukta ištikro jos fono ir konteksto.  Tai ir pastūmėjo autorių imtis rašyti šią knygą.Kardiologas, doc., medicinos daktaras Ryszard Fenigsen,  gimęs radome (Lenkija) 1925 m. Lenkijos kardiologu draugijos narys, 1968 m. emigravo į Daniją, po trejų metų apsigyveno Olandijoje. Ten iki 1990 metų dirbo gydytoju ir medicinos dėstytoju. Daugelio darbų iš kardiologijos ir vidaus ligų, taip pat medicinos filosofijos, eutanazijos ir gydytojų etikos srities autorius.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai