Knyga skiriama mokytojams, kurie moko septintaklasius fizikos naudodami Vlado Valentinavičiaus ir Zitos Šliavaitės vadovėlį „Fizika 7“. Joje aptariama gamtamokslio ugdymo programos dalis, skirta darbui VII klasėje, pateikiama individuali fizikos mokymo programa, teminis planas ir dienos pamokų planų projektai, metodinės rekomendacijos, šiuolaikinės didaktikos pagrindai.Leidinyje nurodomi konkrečių temų pamokų tikslai, pamokų eiga, mokymo priemonės, pabaigoje yra tų pačių autorių parengtų fizikos testų atsakymai.   Dailininkė Vytautė Zovienė. 
Prekinis ženklas: Šviesa