Naujas serijos Šok vadovėlis Fizika VIII klasei padės mokiniams ir mokytojams išlaisvinti vieniems kitų kūrybingumą ir išradingumą. Svarbiausias šio vadovėlio bruožas – teorinių žinių taikymas praktiškai. Mokiniams parodoma, kad fizikos reiškinių gausu mūsų aplinkoje, todėl ir fizikos žinių prireikia kasdien – atliekant buities darbus, poilsiaujant, sportuojant ir net paprasčiausiai žaidžiant. Vadovėlio teorija grindžiama praktiniais bandymais ir mokinių kasdiene patirtimi. Atlikdami vadovėlyje aprašomus nedidelius tiriamuosius darbus, mokiniai patys stebi fizikos reiškinius ir įsitikina fizikos dėsnių tikrumu. Kad jaustųsi tikrais mokslininkais, tyrėjais, mokiniai nebūtinai privalo turėti specifinių prietaisų ar sėdėti laboratorijose – tereikia paprasčiausių buitinių priemonių, nurodytų kiekvieno bandymo aprašyme. Norintys atlikti sudėtingesnius bandymus, gali naudotis gausiomis nuorodomis į skaitmeninius mokymosi objektus internete. Jais remdamiesi mokiniai galės ir namie atlikti virtualiuosius bandymus, stebėti ir nagrinėti pateiktis – tai ne tik palengvins fizikos mokymąsi, bet ir sužadins mokinių smalsumą bei domėjimosi fizika motyvaciją. Spalvingos vadovėlio iliustracijos ne tik traukia akį, bet ir padeda lengviau suprasti vadovėlio tekstą, žaismingai ir vaizdžiai pateikia svarbią informaciją, kurią dėl to lengviau įsiminti. O įsivertinti, kaip pavyko suprasti mokomąją medžiagą, padeda kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami klausimai bei užduotys ir tiriamieji darbai. Rengdamiesi kontroliniams darbams, mokiniai galės patys įsivertinti įgytas žinias ir gebėjimus. Jei gauti rezultatai jų netenkins, grįš prie reikiamo vadovėlio skyriaus ir „užlopys“ pastebėtas žinių spragas. Vadovėlis skatina mokinius ne pasyviai gauti informacijos, bet patiems imtis veiklos: tyrinėti, gilintis, bendrauti, bendradarbiauti, ieškoti atsakymų į vadovėlyje keliamus ar patiems iškilusius klausimus – kryptingai mokytis fizikos ir įgyti visose gyvenimo srityse svarbių bendrųjų gebėjimų.   Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis Mokytojo knyga Uždavinynas.
Prekinis ženklas: Šviesa