Atsižvelgiant į naująją pagrindinio ugdymo programą, atnaujinami fizikos vadovėlių VII–X klasei komplektai. 2008 m. išleidžiamas naujas komplektas VII klasei, 2009 m. planuojama išleisti VIII klasei, 2010 m. — IX klasei ir 2011 m. — X klasei. Kiekvieną komplektą sudarys: vadovėlis (dvi knygos), du pratybų sąsiuviniai, uždavinynas, testų knygelė, laboratoriniai darbai bei eksperimentinės užduotys ir mokytojo knyga.Vadovėlį Fizika 7 sudaro dvi knygos, parengtos ankstesniojo fizikos vadovėlio VII klasei pagrindu. Kuo skiriasi naujasis vadovėlis nuo senojo?papildytas naujais teoriniais skyreliais („Šešėlis ir pusšešėlis“, „Mėnulio ir Saulės užtemimai“) bei savikontrolės užduotimis; atsisakyta kai kurių į programą neįtrauktų temų (pavyzdžiui, apie įgaubtuosius ir iškiliuosius veidrodžius); daugelis temų atnaujinta įdomia informacija; mažiau abstrakčių užduočių, jos pakeistos susijusiomis su mūsų buitimi, gyvenamąja aplinka; mokytis mokiniams padės siūlomi 6 praktiniai (laboratoriniai) darbai; projektiniai darbai (jų ankstesniuose vadovėliuose nebuvo); užduotimis, reikalaujančiomis rasti reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose ir įvairiais būdais (pavyzdžiui, internete, miesto skaityklose ar apklausiant specialistus; dizainu.   Dizainerė Kristina Jėčiūtė.Dailininkė Vytautė Zovienė.
Prekinis ženklas: Šviesa