Tai mokytojams skirta metodinė knyga prie Arvydo Kanapicko ir Rigondos Skorulskienės fizikos vadovėlio VII klasei. Joje pateikiami pagrindinio ugdymo Bendrojoje programoje numatyti mokinių konkrečios temos pasiekimai, aptariami mokymosi uždaviniai, siūloma, kaip geriau organizuoti veiklą per pamoką, nurodomi arba komentuojami vadovėlyje ir pratybų sąsiuviniuose pateiktų užduočių atsakymai. Knygoje palikta vietos mokymosi uždaviniams, mokytojo refleksijai po pamokos užrašyti.Leidinyje mokytojai ras ilgalaikį pamokų planą, kuris padės jiems planuoti darbą per visus mokslo metus. Fizikos vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis (L. Gražienė, R.Skorulskienė) • Mokytojo knyga (R.Skorulskienė) • Uždavinynas (L.Gražienė, R.Skorulskienė).   
Prekinis ženklas: Šviesa