Tęstinis fizikos vadovėlio komplektas VIII klasei.Vadovėlio medžiaga tradiciškai skirstoma į skyrius, o šie – į skyrelius. Skyrelio turinys sudarytas laikantis tokios tvarkos: skyrelio pradžioje pateikiama teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją skatinanti medžiaga, paskui – per pamokas atliekamų fizikinių bandymų aprašymai, vėliau – išvados ir teoriniai apibendrinimai bei naujų nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Šis mokomosios medžiagos pateikimo būdas pasirinktas atsižvelgiant į psichologines ir didaktines fizikos sąvokų bei dėsnių suvokimo rekomendacijas: mokiniai geriau supranta mokomąją medžiagą, kai mokomasi reiškinius stebėti, juos tirti, analizuoti rezultatus.Bandymai parinkti tokie, kad juos būtų galima atlikti pačiomis paprasčiausiomis ir mokykloje įmanomomis priemonėmis. Kartu pateikiamas būdas atitinkamomis sąlygomis juos parodyti ir naudojant sudėtingesnius prietaisus ar pasitelkiant šiuolaikines informacines technologijas. Taikant eksperimentinį metodą, mokiniams sudaromos galimybės kelti klausimus, hipotezes, planuoti bandymus ir stebėjimus. Taip įprasminama įgytų žinių taikymo realiame gyvenime svarba, kaupiama mokinių gyvenimo patirtis. Siekiama, kad bandymai nekeltų pavojaus mokinių sveikatai ir pratintų juos naudotis laboratorine įranga, taupyti medžiagas.Daugelyje skyrelių esantys įdomybių intarpai skatina mokinius labiau domėtis fizika, vartyti enciklopedijas, žinynus ir ieškoti informacijos internete.Kiekvieno skyrelio pabaigoje pateikiamos užduotys padeda pastebėti fizikos reiškinius mūsų aplinkoje konkrečiomis sąlygomis. Todėl mažiau yra abstrakčių užduočių, daugiau susijusių su mūsų buitimi, gyvenamąja aplinka. Mokiniai turės galimybių lyginti reiškinius, išskirti pagrindines ar bendras savybes, jas apibūdinti. Bus galima ir patiems formuluoti užduotis pagal duotus pradinius duomenis ir t.t.Vadovėlyje pateikiami kai kurių užduočių atsakymai, dalykinė ir pavardžių rodyklė.Dizainerė Kristina Jėčiūtė.Dailininkė Vytautė Zovienė.Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis (pirmoji, antroji knyga)Pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis)UždavinynasLaboratoriniai darbai.  
Prekinis ženklas: Šviesa