Metodinis leidinys, kuriame mokytojas ras kiekvienai temai parengtus tris variantus diferencijuotų užduočių. Variantai pateikiami pagal lygį: pirmas lygmuo atitinka minimalias ugdymo turinio žinias, antras lygmuo – pagrindinis, trečias lygmuo – aukštesnysis. Užduotys ir vertinimas parengti remiantis pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vertinimo informacija, pagal principą – nuo lengvesnių prie sunkesnių užduočių. Ši metodinė priemonė padės mokytojams įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo tikslus.
Prekinis ženklas: Briedis