Knygoje pateikta apie 1000 kokybinių, grafinių, skaičiavimo ir kompleksinių uždavinių, kuriųturinys priderintas prie XI klasės fizikos vadovėlio, apimančio bendrąjį kursą. Spręsdami šiuos uždavinius, mokiniai išmoks taikyti pagrindinius fizikos dėsnius ir formules, geriau suvoks jų prasmę, kokybiniai uždaviniai padės suprasti gamtoje vykstančius reiškinius, įsisąmoninti juos apibūdinančių dėsnių esmę, patikslinti jų taikymo ribas.
Prekinis ženklas: Šviesa