Šis vadovėlis – tų pačių autorių fizikos vadovėlių VII ir VIII klasei tęsinys, todėl turinio dėstymo principai ir struktūra yra tokia pat. Dalyko turinį sudaro dvi dalys: Šiluma ir Elektra. Jos skirstomos į devynis skyrius, o šie – į skyrelius. Skyreliai sudaryti laikantis tam tikro nuoseklumo: pirmiausia pateikiama medžiaga, skatinanti teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją – per pamokas atliekamų bandymų aprašai, vėliau – išvados ir teoriniai apibendrinimai bei naujų nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Mokomoji medžiaga ir siūlomi metodai remiasi anksčiau įgyta mokinių patirtimi ir žiniomis, jau pažįstamais reiškiniais, aplinka, sociokultūriniu kontekstu, ugdo gamtamokslinio komunikavimo gebėjimus. Kiekvieno skyrelio pabaigoje yra įvairaus sudėtingumo užduočių (klausimų ir uždavinių). Jas atlikdami mokiniai mokosi pastebėti fizikinius reiškinius konkrečiomis sąlygomis, juos lyginti, išskirti pagrindines ar bendrąsias savybes, jas apibūdinti, formuluoti užduotis pagal pateikiamus pradinius duomenis ir pan. Visi skyriai baigiami santraukomis – priminimais, ką reikėjo išmokti, kas skyriuje svarbiausia. Atlikdami skyriaus pabaigoje pateikiamas kompleksines savikontrolės užduotis, mokiniai gali pasikartoti skyriaus medžiagą, pasitikrinti žinias bei gebėjimus ir pasirengti kontroliniam darbui. Vadovėlio pabaigoje pateikiami užduočių atsakymai: skyrelių užduočių – tik kai kurie, o savikontrolės užduočių – visi. Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga.
Prekinis ženklas: Šviesa