Tai mokytojams skirta metodinė knyga prie V. Sičiūnienės, I. Gecevičiūtės, R. Radavičienės, A. Rudienės matematikos vadovėlio VI klasei „Formulė“ antrosios knygos. Joje pateikiami pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyti mokinių konkrečios temos pasiekimai, aptariami mokymosi uždaviniai, siūloma, kaip geriau organizuoti veiklą per pamoką, nurodomi arba komentuojami vadovėlyje ir kontrolinių darbų knygoje pateiktų uždavinių atsakymai. Knygoje palikta vietos mokymo uždaviniams, mokytojo refleksijai po pamokos užsirašyti.Leidinyje mokytojai ras ilgalaikį pamokų planą, kuris padės jiems planuoti darbą per visus mokslo metus.Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.
Prekinis ženklas: Šviesa