FORMULĖ – tęstinis mokomasis komplektas, skiriamas matematikai mokytis VI klasėje. Jame įgyvendinama naujausia matematikos ugdymo programa, ŠOK serijos vadovėliams būdingi principai ir autorių idėjos. FORMULĖS vadovėlį sudaro dvi knygos. Kiekvienoje knygoje yra penki skyriai, skyrių apibendrinimai ir trijų lygių kartojimo uždaviniai. Kiekvienos knygos gale pateikiami kartojimo uždavinių atsakymai, matematikos terminų žodynėlis. Visų kitų vadovėlio uždavinių atsakymai yra mokytojo knygose. ŠOK serijos vadovėlius jungiančios projektinių darbų temos trumpai pristatomos jau pirmos knygos įvade. Čia apibūdinama ir vadovėlio sandara (ji analogiška V klasės vadovėliui FORMULĖ), pateikiami nurodymai, kaip naudotis vadovėliu. Vadovėlyje yra daug užduočių, kurios skatina mokinius bendrauti, nuosekliai lavina jų matematinį mąstymą ir problemoms spręsti būtinus gebėjimus. Vadovėlyje daug dėmesio skiriama tam, kad mokiniai suprastų matematikos vidinius ir išorinius ryšius, išmoktų jais naudotis. Šie ryšiai atskleidžiami nagrinėjant įvairias gyvenimiškas situacijas. Kiekviename vadovėlio skyriuje yra nuorodų į kontrolinių darbų knygelę (iš viso dešimt kontrolinių darbų po tris variantus). Pirmasis kiekvieno kontrolinio darbo variantas pateikiamas kartu su vertinimo instrukcija. Atlikę kontrolinio darbo užduotį ir išnagrinėję jos vertinimo instrukciją, mokiniai gali įsivertinti žinias, geriau pasirengti žinių patikrai. Kiti du kontrolinio darbo variantai pateikiami be sprendimų, o jų atsakymai yra mokytojo knygoje.  Vadovėlio medžiagą papildo ir uždavinynas, kuriame pateikiami trijų lygių uždaviniai. Knygos gale yra visų uždavinių atsakymai. Mokytojo knygoje pateikiamas teminis planas, pamokų planai, kuriuose nemažai metodinių patarimų, kaip dirbti su mokomuoju komplektu, atsižvelgiant į mokinių patirtį ir poreikius.   Leidinio koncepcijos autorė ir temų sudarytoja Viktorija Sičiūnienė. Matematikos istorijos įdomybių autorius Juozas Banionis. Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.   Dailininkai Norbertas Zovė, Rūta Bužinskaitė.   
Prekinis ženklas: Šviesa