Šioje studijoje nagrinėjami daugelis baudžiamojo persekiojimo institutų, baudžiamosios justicijos raida, praktinė veikla, perspektyva ir kiti klausimai. Remdamasis Lietuvos ir kitų skirtingų valstybių teisės šaltiniais, savo praktine ir moksline patirtimi, autorius pagrindžia ir pateikia naują baudžiamojo persekiojimo modelį, vienijantį materialinę ir procesinę teisę. Studija turėtų būti naudinga ne tik nagrinėjantiems teisę studentams, bet ir teisėkūros procese dalyvaujantiems asmenims bei kitiems teisininkams.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras