Leidinyje analizuojamas įvairių gamybos procesų gaisro ir sprogimo pavojus. Aptariami naudojamos įrangos galimi gedimai, avarijos ir jų priežastys. Tiriami technologiniai uždegimo šaltiniai, saugus remontas, prevencijos priemonės ir kt. Nagrinėjama labiausiai paplitusių pramonės rūšių gamyboje naudojama technologinė įranga, principinės gamybos schemos, saugūs gamybos būdai. Ypatingas dėmesys skiriamas priešgaisrinės saugos ir profilaktikos klausimams įvairiose gaisro ir sprogimo pavojų keliančiose gamybos srityse.Vadovėlis aprobuotas Darbo ir gaisrinės saugos katedroje ir skirtas pirmosios pakopos studijų studentams, studijuojantiems pagal programą gaisrinė sauga.
Prekinis ženklas: Technika