Priemonė skirta sutrikusios kalbos vyresnių klasių mokiniams, naudojama per logopedines pratybas, lietuvių kalbos pamokas. Garsų diferencijavimo užduotys pasirinktinai naudojamos, šalinant šnekamosios ir rašomosios kalbos sutrikimus, atsižvelgiant į reikiamą temą siekiamus tikslus individualiai kiekvienam mokiniui ar mokinių pogrupiui ir grupei.Ugdytiniams galima taikyti šias užduotis: žodžių ir sakinių sudarymo; sakinių suformavimo, turint frazės pradžią, žodžių ir sakinių redagavimo, posakių supratimo; praleistų raidžių įrašymo tekste, gramatinių taisyklių pritaikymo. Kiekvienoje užduotyje siekiama diferencijuoti tam tikrus garsus: ilguosius ir trumpuosiusbalsius, balsius ir dvibalsius, kietuosius ir minkštuosius, skardžiuosius ir dusliuosius (supanašėjusius) priebalsius. Užduotis galima pateikti žodžiu arba raštu priklausomai nuo siekiamų ugdymo tikslų ir mokinių gebėjimų.Priemonės tikslas:1. Mokyti diferencijuoti ilguosius ir trumpuosius balsius, balsius bei dvibalsius, minkštuosius ir kietuosius, skardžiuosius ir dusliuosius (supanašėjusius) priebalsius.2. Plėsti mokinių žodyną įvairiomis kalbos dalimis.3. Skiepyti mokinių norą domėtis naujomis žodžių formomis.4. Ugdyti dėmesingumą, siekiant rasti žodžių ir sakinių klaidas.5. Mokyti pritaikyti gramatines taisykles.6. Formuoti ir tobulinti kalbos gramatinę sandarą.
Prekinis ženklas: Lucilijus