Leidinio įvade aprašoma taisyklinga garsų š  ir ž  artikuliacija, nurodomi dažnesni šių garsų tarimo sutrikimai bei jų korekcijos būdai.Pagrindinėje leidinio dalyje pateikiama didaktinė medžiaga bei garsų š–s diferencijavimui: skiemenys, žodžiai, sakiniai, tekstai. Nemaža žinomų poetų, rašytojų kūrinių, liaudies dainų ištraukų, patarlių, priežodžių, mįslių, taip pat pačios autorės kurtų ar adaptuotų tekstų, žaidimų. Daug užduočių, ugdančių kūrybingumą: sakiniai su nesąmonėm, žaismingos raidės, skiemenų dėlionės ir kt.Pirmiausia pateikiama didaktinė medžiaga, skirta minkštosios fonemos š‘ įtvirtinimui, paskui – kietosios. Medžiaga grupuojama pagal garso padėtį skiemenyje.Daugelyje užduočių garso š įtvirtinimas integruojamas su žodyno plėtimu, gramatinio taisyklingumo lavinimu, rišlios kalbos įgūdžių sudarymu. Kai kur ugdytiniai skatinami nuspalvinti, apvedžioti paveikslėlį, brėžti liniją, atlikti kitokius veiksmus, pvz. sudėlioti iš šermukšnio uogų raidę Š. Leidinys gausiai iliustruotas.
Prekinis ženklas: Lucilijus