Antrojoje vadovėlį papildančioje mokymo priemonėje pateikiamos bioprodukcinio ūkio, energetikos ir gamtos išteklių, pramonės ir globalizacijos skyrių užduotys. Dauguma jų siejasi su įvairių gebėjimų ugdymu: kartoschemų sudarymu, rašytinių šaltinių nagrinėjimu, darbu su karikatūromis, statistika, įvairių tipų diagramomis. Sąsiuvinyje nemažai užduočių, kurioms atlikti būtina naudotis internetu. Nemažai užduočių, skirtų aktualiems Lietuvos ūkio klausimams. Pratybų sąsiuvinis nuosekliai ir kryptingai padės prisiminti ir įtvirtinti svarbiausią mokomąją medžiagą, gebėjimus bei sėkmingai ruoštis geografijos brandos egzaminui.
Prekinis ženklas: Didakta