Šiuose „Mokinio skaitiniuose“ spausdinama Kazio Binkio drama „Generalinė repeticija“.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė