Naujajame vadovėlio komplekte stiprinamas geografijos kurso turinio integralumas. Mokymo turiniu atskleidžiamas vis didėjantis žinių ir gebėjimų augimas. Puoselėjamas mokinių gebėjimas taikyti geografijos žinias ir įgūdžius asmeniniame gyvenime. Leidinys derintas su VI klasės ŠOK serijos geografijos vadovėlio „Mūsų daug – pasaulis vienas“ komplektu.Vadovėlis išsiskiria aiškia struktūra. Temų suderinamumas sudaro galimybę integruotis su kitais mokomaisiais dalykais. Šis geografijos vadovėlio komplektas priderintas prie kitų VII klasės ŠOK serijos vadovėlių. Vadovėlį sudaro įvadas ir septyni skyriai. Kiekvienas skyrius baigiamas apibendrinimu, kuriame pateikiamos praktinės užduotys ir trumpa metodika, kaip jas atlikti. Mokiniui suprantamai aiškinama, kaip reikėtų diskutuoti, pristatyti plakatą ar parašyti geografijos rašinį. Vadovėlį papildo komplekto dalys – pratybų sąsiuviniai ir mokytojo knyga. Pratybos sąsiuviniuose – praktinės užduotys, kurios padės įtvirtinti pamokos medžiagą, o mokytojo knyga bus naudinga mokytojui, dirbančiam su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, jis turės galimybę pasirinkti ir taikyti siūlomus įvairius mokymo metodus, rengiantis kai kurioms pamokoms pasitarti su savo kolegomis – kitų dalykų mokytojais. Mokiniai, kurie geografijos mokysis pagal šį ŠOK serijos vadovėlį, nenuobodžiaus: kels mokymosi uždavinius, analizuos informatyvią vaizdinę medžiagą, darys išvadas ir atliks įdomias praktines užduotis.   Sudarė Genovaitė Kynė, Vaidotas Januškis. Dailininkė Marisol Campoamor. Apipavidalino Agnė Beinaravičiūtė. Vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis), mokytojo knyga, atlasas VII–VIII klasei.   
Prekinis ženklas: Šviesa