Ši knyga – tai pradinė pakopa mokantis akompanuoti gitara. Visas akompanimento metodas pagrįstas akordais, išskyrus bliuzo akompanimentą, kur kai kuriose vietose naudojamas nonakordas, visi akordai čia pateikti trigarsiais ir keturgarsiais (trigarsiai su seksta ir septakordai). Kadangi šie akordai yra pagrindiniai, todėl išstudijavus knygoje pateiktą medžiagą kiekvienai harmoninei funkcijai galima pritaikyti akordą. Čia taip pat nėra akordų alteracijos (išskyrus diatoninius atvejus) ir apvertimų. Nors beveik kiekvieną akordą (keturgarsį) gitaros postygyje galima išdėstyti penkiais variantais, tačiau šioje knygoje pateikti tiktai du, tai yra po vieną trafaretą kiekvienam akordui nuo † ir … stygų (šie trafaretų modeliai naudojami daugiausia). Beveik visus pratimus galima groti tiek mediatoriumi, tiek ir pirštais. Pirmos septynios temos skirtos akordų studijoms ir tik pasku- tinėse trijose temose parodoma, kaip juos praktiškai panaudoti. Ši knyga nėra muzikos teorijos ar harmonijos kursas, todėl prieš pradedant studijuoti knygą reikia būti susipažinusiam su elementariąja muzikos teorija ir harmonijos pagrindais (pažinti natų raštą, žinoti, kas yra tonacija, akordai ir t. t.). Išmokus knygoje pateiktą medžiagą, galima akompanuoti grojant nesudėtingą roko ir popmuzikos stilių muziką.
Prekinis ženklas: Lucilijus