GOLDEN KEY 4 komplektas skiriamas IV klasei. Trečiųjų anglų kalbos mokymosi metų pabaigoje mokiniai pasiekia skaitymo, pokalbio, monologo ir rašymo A1 lygį, kaip nurodoma atnaujintoje Ankstyvojo užsienio kalbų mokymo bendrojoje programoje. Vadovėlio medžiaga pateikiama pagal vieningą sistemą: mokiniai supažindinami su naujais žodžiais, klausomas ir skaitomas tekstas, atliekamos įvairios kalbinės užduotys, mokomasi pritaikyti žinias gyvenimiškose situacijose. Per metus išmokstama apie 360 naujų žodžių. Mokoma, kaip parašyti elektroninę žinutę, raštelį, atviruką. Remdamiesi žiniomis, įgytomis rašant rašinius per lietuvių kalbos pamokas, ir laikydamiesi teksto struktūros, mokiniai mokosi rašyti trumpus aprašymus. Siekiant padėti kiekvienam mokiniui įgyti rašymo kompetenciją ir išvengti mokymosi nesėkmių, siūlomos diferencijuotos ir individualizuotos užduotys. Naujovė – vadovėlio integracija su Europos kalbų aplanku (EKA), kurio naudojimas padeda sekti ir analizuoti mokymo(si) procesą, mokyti mokytis ir turtinti tarpkultūrinę patirtį. Mokytojo padedamas ir skatinamas mokinys aplanke kaupia savo atliktus darbus (piešinius, trumpus aprašymus), liudijančius pasiektą pažangą. Ketvirtaisiais mokymo metais galima mokytis iš GOLDEN KEY tęsinio KEY TO ENGLISH 5.   Vadovėlio komplektą sudaro:  Vadovėlis. Pupil‘s Book. 1-oji, 2-oji, 3-ioji knygaPratybų sąsiuviniai. Activity Book. 1-asis, 2-asis sąsiuvinisMokytojo knyga. Teacher‘s BookKompaktinė plokštelėTestai. TestsŽodyno kortelės. Vocabulary Cards (galite atsisiųsti iš čia)
Prekinis ženklas: Šviesa