Vidmantė Jasukaitytė (g. 1948) yra viena žymiausių vidurinės kartos lietuvių rašytojų. Ji kuria poeziją, prozą, dramas, esė. Rašytojų sąjungos narė, Lietuvos moterų sąjungos įkūrėja, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė. Viena iš knygos rašymo paskatų – parodyti, kad malda gali gimti ne vien maldaknygėje, ji gimsta žmogaus širdyje. Tai gali įvykti bet kada, bet kur. Kiekvienas žmogus pajėgus pats ieškoti savo maldos žodžių. Svarbiausia – nuoširdumas renkantis maldos formą.Knygoje atveriu savo širdies slaptavietę, kurioje amžinai liks gyvi susitikimai su Broniumi Radzevičiumi, Viliumi Orvydu, Algirdu Verba, Marija Gimbutiene ir neprilygstama asmenybe – akla vienuole stačiatike motina Sergija bei jos bendrakeleive motina Filareta.Visi jie šiandien yra Golgotos vynuogynas…„Golgotos vynuogės“ yra pirmoji knyga iš ciklo, kuriame gvildenami Dievo ir žmogaus santykiai.Šį ciklą tęsia romanai:„Marija Egiptietė“ (2002)„Dievas miršta vienišas“ (2003)„Senis, arba laiškai Antikristui“ (2009)
Prekinis ženklas: Alma littera