Šioje monografijoje nagrinėjamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje vartotas gotikinis kursyvas, kuris suprantamas kaip sudėtinė vėlyvųjų viduramžių gotikinio kursyvo dalis, taigi aptariamas ilgalaikių grafinių procesų kontekste. Kaip savarankiškas tyrimo objektas, paleografiniu aspektu šis kursyvas iki šiolei nuodugniau beveik netyrinėtas. Ši knyga – durys, leisiančios skaitytojui pažvelgti į itin retus Lietuvos valdovų lobius – didžiojo kunigaikščio dokumentiką (dokumentus ir laiškus), raštinės struktūrą, raštininkų veiklą ir Vytauto raštinėje vartotą gotikinį kursyvą.
Prekinis ženklas: Versus aureus