Įveikime lingvistinio raštingumo sunkumus su nauja mokomąja lietuvių kalbos gramatika!Gramatika skirta klaidų darančiam ir norinčiam tobulėti mokiniui.Pateikiamos 3-ijų pakopų praktinės užduotys atitinka tris mokinių pasiekimų lygius: patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį.Teorijos suvokimo siekiama per praktiką – užduotys formuluojamos problemiškai, atskleidžiant sąsają su gyvenimu.Mokiniai skatinami mąstyti, ieškoti sprendimo variantų ir juos patikrinti praktiškai (pateikiami ir atsakymai).Gilinti rašybos ir skyrybos įgūdžius mokiniai gali padedami mokytojo arba savarankiškai. Atlikę savikontrolės užduotis, turi galimybę įsivertinti pasiekimų lygį ir rinktis: gilinti įgytus įgūdžius ar siekti kito pasiekimų lygio.
Prekinis ženklas: Šviesa