Ši knyga yra trečiasis serijos Lietuvių kalbos gramatikos darbai tomas. Jo straipsniuose daugiausia svarstomi gramatinių funkcijų, arba tradiciškai vadinamų ”sakinio dalių”, klausimai. Nagrinėjamos veiksnio, tiesioginio ir netiesioginio papildinio, aplinkybės ir antrinių predikatyvų sąvokos. Be to, skiriama dėmesio egzistencinių, lokatyvinių ir vadinamųjų beasmenių sakinių sintaksinei interpretacijai.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas