Šioje knygoje pateikiama svarbios lingvistinės tipologijos srities – morfosintaksinës tipologijos – apybraiža.Nors autorius pristato savo asmenišką požiūrį į aptariamus klausimus, jo darbas kartu pateikia besidominčiam skaitytojui ir naudingą bendrąjį įvadą į šią intensyviai plėtojamą lingvistinių tyrimų kryptį. Pirmasis knygos tomas apima bendrąją teorinę ir terminologinę dalį bei gramatinėms reikšmėms pasaulio kalbose skirtos dalies vardažodinių kategorijų skyrius. Antrajame tome aptariama rūšis, deliktinės ir šifterinės kategorijos, semantinės veiksmažodžio zonos.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla