Šiuose „Mokinio skaitiniuose“ spausdinama J. Glinskio drama „Grasos namai“.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė