Pasiklausius šiandieninės kasdieniškos kalbos, nebūtų abejojama, kad grožio supratimas priklauso nuo asmeniško skonio – grožis randasi „stebėtojo akyje“. Tokiu atveju visa rašantieji šia tema išreiškia savo asmenines pažiūras. Bet toks teiginys negali būti visuotinis, nes ir jis reiškia kasdieniškos kalbos „asmeniškas“ pažiūras. Šis straipsnių rinkinys parodo visai kitokias grožio suvokimo plotmes, turinčias platesnes ir gilesnes reikšmes, peržengiančias siaurą asmeniškumą. Straipsnių rinkinys lietuvių ir anglų kalbomis. 
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas