Taip jau buvo lemta, kad didžiam XX amžiaus Prūsijos lietuviui Vydūnui teko dėti bene paskutinius taškus lietuviškojoje šio krašto raštijoje, kurią savo katekizmo prastais žodžiais lietuvinkump ir žemačiump 1547 metais Martynas Mažvydas pradėjo ir kurią į pasaulinio lygio aukštumas XVIII amžiuje savo Metais iškėlė Kristijonas Donelaitis. Paradoksaliai atrodo faktas, kad  pirmąją lietuvišką ne tik šio krašto, bet ir visų lietuvių knygą – minėtąjį katekizmą (ne kopiją, o Karaliaučiuje spausdintą originalą) Vilniaus universiteto bibliotekoje galime net pavartyti, kad Metai šiandien  milijoniniais tiražais didžiosiomis pasaulio kalbomis pasklidę po didžiąją planetos dalį, tuo tarpu kai bene paskutinioji užnemunės Rytprūsiuose, Tilžėje, spausdinta lietuviškoji knyga, kurios autorius – Vydūnas, atrodo yra dingusi amžiams. 
Prekinis ženklas: Vydūno draugija