Nors dailininkės tapyba realistinė, joje jungiasi primityviajai liaudies dailei ir preofesionaliajai tapybai būdinga stilistika. Paveikslams būdingas nuoširdumas ir realistinis dekoratyvumas. Jos itin nedomina architektūrinių objektų piešinio klaidos. Daugiau rūpi įvykio pasakojimas vaizdu, spalvinis nuotaikos, apšvietimo, erdviškumo perteikimas, pati tapyba. Kai kurie, ypač vaikystės aplinką vaizduojantys darbai artimi lietuvių tapytojams primityvistams.  Tačiau primityviajam menui dažnai būdingos netikėtumo logikos juose nėra. Dailininkė stengiasi nenukrypti nuo istorinės tiesos, realizmo, tikroviškumo.
Prekinis ženklas: Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija