Mokslo studija, nagrinėjanti idealiojo prado sampratą įvairiais istorijos laikotarpiais.Atsakymų ieškoma pasitelkus fundamentalių filosofijos tekstų hermaneutinio ir kritinio nagrinėjimo metodus.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla