Mitų ir dabarties pynė, paremta Ikaro siužetu.JAV gyvenantis, angliškai ir lietuviškai rašantis poetas, anglų literatūros profesorius yra iš viso išleidęs keturias dešimtis knygų. Lietuvos išėjusios – „Aušros daina“ (1993),„Dotnuvos stoty“ (1998), „Dūmų stulpai“ (2002), „Tarpdury“ (2008). Eilėraščių poemos lyrinis pasakojimas, paremtas Ikaro siužetu, supina mitus ir dabartį, meilės istorijas ir žmogaus troškimų daugialypiškumą. Modernią anglakalbės literatūros poetiką autorius sklandžiai perkelias į lietuviškąją poeiziją, atsiskleidžia kaipi savitų interpretacijų ir kompozicinių sprendimų kūrėjas.
Prekinis ženklas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla