Leidinyje susistemintos pasaulyje pripažinimą pelniusios įvairių istorinių epochų nuo antikos laikų ikimokyklinio ugdymo pedagoginės sistemos, apžvelgtos įvairių autorių, šalių bei tautų nacionalinės ikimokyklinio ugdymo raidos tendencijos, švietimo koncepcijos, teorinės ir praktikoje išbandytos ikimokyklinio ugdymo nuostatos, esminiai ugdymo ir švietimo sistemų ryšiai. Nors šiame leidinyje išsamiau yra nušviečiama ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo raida, tačiau, siekiant sisteminio vientisumo, kai kurių autorių pedagoginės sistemos pateikiamos kaip visuma, kurioje atskleidžiami ir mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo bendrieji, principiniai klausimai. Ši mokslinė studija yra skiriama pedagoginių universitetų ir kolegijų studentams, ikimokyklinio įstaigų pedagogams ir kitiems skaitytojams, besidominantiems mažų vaikų ugdymu. Praeities pedagoginės kultūros supratimas gali būti naudingas ne tik pedagogams, švietimo vadybininkams, siekiantiems tobulinti ugdymo bei švietimo darbą, bet ir kiekvienam žmogui, auklėjančiam savo vaikus ir save patį.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla