Nedidelės apimties studijoje siekiama atskleisti kelių žymių XIX amžiaus Lietuvos dailininkų, pirmiausiai Jono Zenkevičiaus ir Alfredo Riomerio, meninės piligrimystės Vakarų Europoje, o ypač Italijoje aplinkybes. Jų pasaulio supratimą, vertybines orientacijas, moralinius pasirinkimus, keliones ir sugrįžimus, gyvenimą ir kūrybą Romoje gausiai iliustruoja piešiniai ir tapybos darbai. Kelionės įspūdžiai ir meninės patirtys yra atskleidžiamos, pasinaudojant dailininkų korespondencijos ir dienoraščių fragmentais, kurie yra atskleisti Lietuvos dailės istoriografijoje.
Prekinis ženklas: Versus aureus