Įmintos tūkstantmečio mįslės : Šventasis Brunonas Bonifacas, senovės baltai ir Lietuvos pasienis Autorius pagrindžia M. Lomonosovo – K. Matulaičio hipotezę, kad pirminė Rusia gavusi vardą nuo Rusos (Rusnės) upės Nemuno žiotyse, ir sieja tai su šv. Brunono Bonifaco misijos dokumentuose minima Rusia. Parodo baltišką rusų ir slavų etnonimų kilmę.
Prekinis ženklas: Kalendorius