Šis straipsnių rinkinys parengtas 2008 m. spalio 29-30 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu. Daugialypė Vilniaus tapatybė yra neatsiejamai susijusi su miesto modernėjimo procesu vadinamuoju imperiniu periodu (1795-1918). Miesto visapusį vystymąsi kartu varžė ir plėtojo imperinės (Rusijos ir Vokietijos) ambicijos, kurios sukėlė nevienareikšmes vietinių tautų pasipriešinimo išraiškas. Šiuo laikotarpiu Vilnius buvo politiškai, socialiai, etniškai – religiškai fragmentuotas miestas. Leidinys atskleidžia ne vieną mažiau tyrinėtą sudėtingo imperinio laikotarpio daugiatautės Vilniaus kultūros aspektą, kuria įvairialypę kultūros panoramą.
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas