Šioje metodinėje priemonėje aptariami teoriniai ir praktiniai psichologinio konsultavimo aspektai: psichologinio konsultavimo tikslai ir uždaviniai, konsultanto asmenybės darbo stiliaus reikšmė, konsultanto profesijos pasirinkimo ir konsultanto rengimo ypatumai, konsultanto ir kliento kontakto svarba, psichologinio konsultavimo technikos ir būdai ir kt. Leidinyje pateikiama nemažai praktinių užduočių, kurias atlikdami skaitytojai turės progos pamąstyti ir rasti atsakymus į dažnai nevienareikšmiškai traktuojamas psichologinio konsultavimo problemas. Ši knyga bus naudinga ne tik psichologiją studijuojantiems studentams ir dėstytojams, bet ir praktinį darbą dirbantiems psichologams.
Prekinis ženklas: Edukologija